Na lang soebatten is de afgelopen weken eindelijk geregeld dat zelfstandigen zonder personeel voortaan ook vertegenwoordigd zijn in de SER. Nou ja, vertegenwoordigd is in dezen een groot woord. Nadat VNO-NCW en MKB Nederland een zetel ter beschikking stelden aan het Platform Zelfstandige Ondernemers, deed de FNV dat ook voor de directeur in loondienst van FNV Zelfstandigen (een club met 14.000 leden). Of de meerderheid van de zelfstandigen ook echt wordt geholpen door deze nieuwste vertegenwoordiger is maar de vraag.

Een van de zorgen van de FNV is dat ons sociale stelsel wordt uitgehold door de groei van het aantal solo-ondernemers. Dat komt omdat deze minder meebetalen aan de sociale zekerheid en er volgens de FNV hierdoor mogelijk een solidariteitsprobleem ontstaat. Wat er sociaal en solidair is aan een stelsel waarin werkgevers bepalen hoe mensen moeten leven en hoe mensen zich (niet) mogen ontwikkelen is mij niet duidelijk. Maar dat terzijde.

Wat mij oprecht zorgen baart is dat een instituut waar steeds minder werknemers behoefte aan hebben, zich sinds enkele jaren stort op de zelfstandig ondernemer. Via telemarketing proberen ze zo veel mogelijk zelfstandigen te overreden lid te worden. Vervolgens willen ze bewerkstelligen dat diezelfde zelfstandigen zo snel mogelijk niet meer dan veredelde werknemers zijn met onder andere een verplichte collectieve verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Nog vers in mijn geheugen ligt de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen, kortweg de Waz. Een aantal politieke partijen vond het een zorgelijke situatie dat de groeiende groep ondernemers geen ander vangnet hadden bij arbeidsongeschiktheid dan de bijstand en voerde in 1998 de Waz in. Wat volgde waren jaren waarin de Ministeries van Financiën en Economische Zaken meer klachten kregen over één specifieke wet dat ze óóit hadden gekregen. Waar ondernemers zich voor de invoering niet hadden laten horen, deden ze dat erna massaal. En dus werd de Waz zo snel mogelijk weer afgeschaft.

De politiek heeft vorig jaar de SER gevraagd een advies uit te brengen over de plaats op onze arbeidsmarkt van de zelfstandigen zonder personeel. Mijn advies aan de kroonleden van de SER met betrekking tot de sociale verzekeringen en arbeidsongeschiktheid is eenvoudig: “Als u luistert naar de vertegenwoordigers van de FNV voorzie ik herhaling van de stroom aan klachten die op de invoering van de Waz volgde. Niet doen dus. Het doel van de FNV is goed verzorgd werknemerschap. De groeiende groep Nederlanders die kiest voor werken op zelfstandige basis heeft andere doelen. Voor ons geldt dat een van de mooiste aspecten van ondernemerschap is dat je zelf mag kiezen. Gun ons alstublieft ook in de toekomst die vrije keuze.”

Ik denk zomaar dat ik met deze laatste twee zinnen vele malen meer zelfstandige ondernemers vertegenwoordig dan de FNV.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]