Natuurlijk zou ik vandaag kunnen gebruiken om eens lekker te schieten op het regeerakkoord van Rutte 1. Er staat voldoende munitie in.

Rutte heeft tijdens de onderhandelingen op ondernemerspunten behoorlijk afstand genomen van zijn traditionele achterban. Zo gaat bijvoorbeeld het moderniseren van het ontslagrecht alwéér niet door en is het terugdraaien van een deel van het rookverbod in cafés een typisch gevalletje krijspolitiek. Een groepje ondernemers zonder personeel dat hard heeft geschreeuwd, wordt tegemoetgekomen. Een veel grotere groep horeca-ondernemers met personeel die niet anders konden dan het rookverbod gelaten accepteren wordt oneerlijke concurrentie aangedaan.

Toch schiet ik vandaag liever op iets dat door alle media-aandacht rondom de drie musketiers ondersneeuwde; het ontwerpadvies van de SER over de positie van de zelfstandigen zonder personeel. Dát krijgt waarschijnlijk meer gevolgen voor ondernemers dan dit regeerakkoord.

Wat heeft de club die zogenaamd ook de ondernemers in Nederland vertegenwoordigd gedaan? (ik heb de ondernemers in de SER met een loep moeten zoeken.) Die heren en dames hebben even een nieuwe definitie voor zzp’ers verzonnen. Ze hebben alle zzp’ers én ondernemers zonder werknemers op een grote hoop geveegd, zodat ze kunnen zeggen dat er 675.000 zijn. En dan vinden ze ook nog dat alle zzp’ers ook ondernemer zijn en dat alle ondernemers zonder werknemers ook zzp’er zijn. Dat snapt natuurlijk geen hond.

Vervolgens komen ze wel met sympathieke voorstellen die ervoor zorgen dat deze groep zich makkelijker kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, makkelijker pensioen kan opbouwen en nog wat ge-eikte onderwerpen van de lobby-instanties. Met dien verstande dat de SER ze gelukkig niet wil verplichten. Je zou als ondernemer die bewust kiest voor een moderne organisatie zonder inflexibel werkgeverschap bijna blij van worden van zo’n advies.

Wat de SER niet beseft is dat ze met dit advies tienduizenden ondernemers die wel banen voor anderen hebben gecreëerd benadelen. Die ondernemers zijn vaak net zo slecht verzekerd als eenpitters en werken zo hard om hun personeel te kunnen betalen dat er voor hun eigen pensioen weinig overblijft. Waarom trekken we in dit land – dat het altijd heeft over gelijke behandeling – niet gewoon de lijn bij ondernemerschap in plaats van bij werkgeverschap?

Mochten de drie musketiers vandaag groen licht krijgen voor hun kabinet, dan heb ik een simpel advies voor kroegbazen met personeel: Ontsla al je personeel om economische redenen, verklein indien nodig je kroeg tot maximaal 70 m2 (of deel hem op in meerdere kroegen) en zet zzp’ers achter je bar. Dan ben je tot het komende SER-advies over arboregels voor zzp’ers in ieder geval verlost van oneerlijke concurrentie én kun je straks zelf ook gebruik maken van allerlei gunstige regelingen.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]