Inmiddels is het nieuwe kabinet 89 dagen bezig en tijdens mijn eigen honderddagentour langs dit kabinet richt ik me vandaag tot u, onze Minister van Binnenlandse zaken en opperhoofd van onze ambtenaren.

Van alle afspraken uit dit regeerakkoord heeft u de moeilijkst uitvoerbare taak gekregen. Want de mensen die hebben bedacht dat een groot deel van de ambtenaren zomaar kan worden geschrapt, hebben boter op hun hoofd.

Een ondernemer neemt afscheid van iemand als die persoon niet functioneert óf als iemands taken niet meer nodig zijn voor de winstgevendheid van het bedrijf. Maar iedere ondernemer vraagt zich vóórdat hij mensen gaat ontslaan af of hij door efficiënter werken eerst kan bezuinigen op jaarlijks terugkomende andere vaste ‘lasten’. En er valt vast nog wel ergens te bezuinigingen voordat u hardwerkende mensen met hart voor uw zaak op straat moet zetten.

Zo sprak ik tijdens de uitreiking van de Gazelle Awards voor snelgroeiende bedrijven met een commerciële man uit de IT. Hij vertelde me dat de gemeente Amsterdam per kantoormedewerker jaarlijks €9000 uitgeeft aan softwareprogrammatuur en alles wat daarbij hoort (ondersteuning, onderhoud etc). Heeft u hem goed gelezen: €9000 per jaar per medewerker!

De man in kwestie werkte bij een supersnelgroeiend bedrijf en meldde me vol trots dat ‘zijn’ bedrijf datzelfde levert voor circa €1000 per werknemer per jaar. Het bedrijf had inmiddels een aantal kleinere overheidsorganen als klant. Maar ja, een stad als Amsterdam doet uiteraard liever zaken met firma’s als Microsoft. Ik kan me zomaar indenken dat Amsterdam en dit voorbeeld niet alleen staan.

Maar wat mij als ondernemer bij de ambtenarenbezuinigingen nog het meest verbaast, is het gemak waarmee wordt beweert dat er aan de ene kant veel ambtenaren uit kunnen, maar er aan de andere kant ook steeds meer overheidstaken bij komen. Als een bedrijf met minder mensen meer wil doen, gaat het meer uitbesteden. En dát moet de overheid nou juist ook minder gaan doen. Een kabinet dat minder ambtenaren wil zonder te durven kiezen welk (ambtenaren)werk niet meer hoeft te worden gedaan, komt op mij niet over als een ondernemend en slagvaardig kabinet. Terwijl dat juist precies is wat het wil uitstralen.

Mark Rutte riep gisteren Nederlanders op via Twitter vragen te stellen aan het nieuwe kabinet. Als ik u was zou ik de duizenden twitterende ambtenaren 2.0 die uw stam inmiddels telt, via de tamtam allemaal oproepen hem te vragen welke overheidstaken er volgens hem moeten worden geschrapt.

Als hij zijn verantwoordelijkheid op dit onderwerp durft te nemen wordt uw ministersklus net wat makkelijker. En dan kunnen alle ambtenaren die zich de komende jaren moeten bezighouden met de ambtenarenreductie stukken beter functioneren.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]