Vandaag is het nieuwe kabinet 75 dagen bezig en tijdens mijn eigen honderddagentour langs dit kabinet richt ik me vandaag tot jou, onze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een gratis adviesje over re-integratie dat je een hoop geld kan opleveren.

Net voordat jij van je kerstreces mocht gaan genieten vertelde je tijdens een toespraak dat dit kabinet zo veel mogelijk mensen wil laten deelnemen op de arbeidsmarkt omdat iedereen hard nodig is. En dat er dus beleid nodig is dat mensen activeert en dat uitgaat van hun mogelijkheden. Je had het ook over jullie plannen voor samenvoeging van de bijstand, Wajong en sociale werkvoorziening. Met als doel om de kwaliteiten van zo veel mogelijk mensen te verzilveren in een normale baan. Maar wat is volgens jou een normale baan? Vanuit mijn perspectief is een eigen bedrijf runnen een hele normale baan. En als je kijkt naar re-integratieactiviteiten van gemeenten en UWV zijn zij het met me eens dat het ondernemerschap wel eens de meest geschikte normale baan kan zijn voor tienduizenden uitkeringsgerechtigden.

Omdat ondernemerschap bij uitstek de plek is waar je als mens uit kunt gaan van je eigen mogelijkheden schreef ik in 2000 het boekje ‘Van WAO naar eigen bedrijf’. Na een piepklein artikeltje in een (ongetwijfeld slecht gelezen) UWV-blaadje maakten ruim 1500 WAO’ers twaalf gulden over om het toegestuurd te krijgen. Dat boekje bewees dat veel WAO’ers ondernemer wilden – en willen – worden. En het maakte van mij een deskundige op het gebied van re-integratie naar ondernemerschap. Want in de jaren die volgden werd ik door veel partijen benaderd waardoor ik veel leerde over de re-integratiewereld.

Inmiddels heb ik geleerd dat bij re-integratie naar ondernemerschap vaak een cruciale fout wordt gemaakt die veel geldverspilling tot gevolg heeft. De begeleiding van aspirant ondernemers is bijna hetzelfde als die voor aspirant werknemers. De focus ligt op de ‘noodzakelijke’ kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om een baan te kunnen krijgen of een bedrijf te kunnen beginnen. Maar ondernemer ben je niet vanaf het moment dat je start. Dat ben je pas vanaf het moment dat je klanten hebt. Maar klanten en commercie zijn vieze woorden bij re-integratiemensen. Daar gaan zijn niet over. Die moet de ondernemer zelf maar regelen. Terwijl klanten hebben de enige kritische factor is.

Wil jij dat ‘jouw’ uitkeringsgerechtigden die re-integreren naar een eigen bedrijf de grootste kans hebben de uitkering uit te komen? Dan zou ik als eerste regelen dat al die begeleiders stoppen met focussen op randvoorwaarden en beginnen met hen aan klanten te helpen. Zijn zij zelf niet ondernemend genoeg om te bedenken hoe, dan mag je me (laten) bellen. Want zo moeilijk is het echt niet om voor het zomerreces te regelen dat jouw beginnende ondernemers en hun potentiële klanten elkaar eindelijk beter weten te vinden.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]