Soms hoor je als ondernemer over Haagse besluiten waardoor je gaat nadenken over je eigen toekomstplannen. Dat overkwam me een paar weken geleden toen mijn vader me vertelde over een gevolg van de nieuwe wet die het scheefwonen moet tegengaan.

Nou heb je daar volgens mij geen wet voor nodig, maar stevige zandgrond of een setje goed geplaatste heipalen. Maar goed, er schijnt sinds kort een heuse antischeefwoonwet te zijn. Die moet zorgen dat minder mensen met een inkomen boven ruim 33 duizend euro ‘onterecht’ goedkope huurwoningen bezetten. Zij moeten doorstromen naar duurdere woningen. Zoals vaker hebben de Haagse dames en heren iets over het hoofd gezien. Veel mensen willen namelijk ook ooit weer terugstromen.

Woningcorporaties en andere gesubsidieerde instellingen voor woningbouw mogen voortaan nog slechts 10% van hun aanbod verhuren aan mensen boven de inkomensgrens. Begrijpelijkerwijze zullen zij die grotendeels reserveren voor de zogenaamde urgentiegevallen als gezondheid en scheidingen.

Dan blijft er weinig gesubsidieerde woonruimte over voor gezonde senioren. Met een AOW van circa 13 duizend euro (alleenstaand) tot 18 duizend euro (echtpaar), mag dus maximaal 15 tot 20 duizend euro pensioen zijn opgebouwd om onder de inkomensgrens te blijven. Met een groeiende arbeidsparticipatie zitten – gelukkig – steeds meer ouderen daarboven.

De meeste ouderen willen op een bepaald moment hun koophuis van de hand doen en ‘terugstromen’ naar een kleinere huurwoning. De markt van seniorenwoningen is grotendeels verdeeld over twee groepen. De (aanleun)woningen in de buurt van verzorgingscomplexen en de luxe serviceflats met een kostenniveau van rond de 3000 euro per maand. Daartussen zit helaas – te – weinig aanbod. De betaalbare woningen zijn bijna allemaal gesubsidieerde woningen. En juist daarvoor komen senioren met een gemiddeld pensioen sinds kort niet meer in aanmerking. Velen daarvan blijven nu ongetwijfeld langer dan gewild in hun koophuis zitten in plaats van dat te gelde te maken en eventuele kinderen te helpen met starten of doorstromen op de huizenmarkt.

De afgelopen weken waren er de nodige ontwikkelingen op pensioengebied voor zelfstandige ondernemers. Een groep fiscalisten wil dat er een eerlijker fiscaal regime komt voor pensioenopbouw. Nu is dat zeer ongunstig voor zelfstandigen en dat moet beter, vinden zij. Ik ook. Daarnaast gaat de verantwoordelijke staatssecretaris regelen dat na loondienst gestarte zelfstandigen straks tien jaar – is nu drie jaar – mogen blijven deelnemen aan het bedrijfspensioenfonds van hun voormalige werkgever. Ook mooi.

Maar met de gevolgen van de nieuwe scheve wet vraag ik me toch echt af of pensioen opbouwen voor mij als ondernemer anno 2011 nog wel slim is. Nu sparen om straks duizenden euro’s per maand meer te betalen voor wonen komt op mij niet over als een aantrekkelijk toekomstperspectief.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]