Mijn vader werkte de laatste twintig jaar van zijn werkzame bestaan als ambtenaar voor de gemeente Tilburg. Enkele maanden na zijn uitdiensttreding zei hij gekscherend dat hij vroeger dacht dat je dood moest gaan om in de hemel te komen, maar dat hij had geleerd dat je alleen maar in de VUT of met pensioen hoeft te gaan. Inmiddels is hij bijna 78 en nog steeds geniet hij intens van het goed verzorgde en vrije leven dat hij mede dankt aan zijn ABP-pensioen.

Dat pensioenfonds maakte als eerste haar huidige dekkingsgraad bekend. Die is zover gedaald dat er veel te weinig vermogen is om alle aangegane verplichtingen in de toekomst na te komen. Nou ja, er was op 31 augustus te weinig vermogen. Want vandaag of volgende week kan die dekkingsgraad weer heel anders zijn. En over drie maanden zit hij misschien weer ruim boven de 100%. Maar ja, dat is koffiedik kijken en dat is een sport waar pensioenverzekeraars niet aan horen te doen.

Ondertussen is het ABP niet het enige pensioenfonds dat bericht over een lage dekkingsgraad. Omdat niet duidelijk is hoe fondsen hun (te) lage dekking denken om te buigen naar verantwoorde niveaus, wordt ook de werknemerstoekomst steeds onzekerder. Mensen die (bewust of onbewust) hebben gekozen voor de inkomenszekerheid van het werknemerschap zitten nu in onzekerheid over hun toekomstige inkomen. En daarmee zitten ze ongewild in hetzelfde schuitje als wij ondernemers. Wij weten dat ons huidige én ons toekomstige inkomen onzeker is, maar kunnen zelf beslissen op welk moment we welk bedrag reserveren voor de toekomst en op welke manier we dat doen. Een werknemer kampt met een steeds onzekerder pensioenverzekering omdat fondsen geen garanties geven over premies, indexering en de pensioenuitkeringen. En dus kiezen ook werknemers voor extra sparen, beleggen en vermogen opbouwen in een huis.

Ik ben er – op dit punt – dan ook niet rouwig om dat we nu toch echt lijken af te stevenen op een rechtse coalitie. Er zijn namelijk ter linkerzijde en bij de vakbond mensen die vinden dat kleine ondernemers zelf niet goed genoeg voor hun toekomst zorgen. Die dreigen met plannen voor een verplichte collectieve pensioenverzekering voor kleine ondernemers of om ons verplicht te laten deelnemen aan bedrijfstakpensioenfondsen. In het licht van de huidige onzekerheden bij de pensioenfondsen denk ik niet dat er veel ondernemers zijn die dáár behoefte aan hebben. Deze ondernemer die met het oog op haar pensioen sinds kort belegt in bedrijfsonroerendgoed in ieder geval niet.

Waar ik wel behoefte aan heb is dat er in dit land het besef komt dat de financiële onzekerheid waarmee ondernemers leven best meevalt, want zekerheid over je eigen financiële toekomst hebben zelfs ambtenaren niet meer.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]