Je zou het niet denken met alle berichtgeving over de voorgenomen miljardenbezuinigingen, maar blijkbaar heeft de overheid nog wat geld over. Reclamegeld wel te verstaan. Deze weken lopen er in diverse media ondernemerscampagnes van overheidsinstanties. Zo komt momenteel op de radio en op internet te pas en te onpas voorbij dat de Belastingdienst altijd met startende ondernemers mee onderneemt. En dat terwijl iedere ervaren ondernemer weet dat de Belastingdienst één ding wettelijk niet mag en dat is op de stoel van de ondernemer gaan zitten en mee-ondernemen.

De verspreking van de Belastingdienst valt in het niet bij een andere ondernemerscampagne. Met de wervende teksten: ‘Voor uzelf begonnen? Zorg voor vervangend inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.’, wordt een poging gedaan ondernemers richting Rijksoverheid.nl te lokken. Nou ben ik meestal de beroerdste niet en altijd benieuwd of er bij de overheid eindelijk iemand is die (startende) ondernemers goed voorlicht over dit onderwerp. En dus klikte ik braaf op de link.

Wat vond ik? Een piepklein stukje over de vrijwillige UWV-verzekering en een grote kop over de Vangnetverzekering voor ondernemers, een verzekeringsmogelijkheid voor de kleine groep die om medische redenen door particuliere verzekeraars worden uitgesloten. Compleet met uitgebreide uitleg dat deze de nadelige gevolgen van het afschaffen van de waz in 2004 voor deze groep compenseert. Alsof recent gestarte ondernemers een zes jaar geleden afgeschafte regeling boeit.

Allerlei deskundigen en lobby-organisaties waarschuwen dat de groei van het aantal ondernemers onze sociale zekerheid uitholt. U weet wel, het systeem waarbij alle werknemers verplicht zijn zich bij het UWV te verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Die uitholling is deels te voorkomen door startende ondernemers ervoor te laten kiezen die verzekering op vrijwillige basis voort te zetten.

In Nederland start bijna 85 procent van alle ondernemers vanuit een baan of uitkering. Zij kunnen allemaal vrijwillig gebruik maken van precies dezelfde arbeidsongeschiktheidsverzekering die goed genoeg is voor alle werknemers in Nederland. En ook het UWV weigert niemand op medische gronden. En net als de vangnetverzekering moet je ook de vrijwillige UWV-verzekering binnen 3 maanden na je start als ondernemer regelen.

En dus blijf ik me erover verwonderen dat niemand in overheidsland het overzicht heeft en lijkt te snappen hoeveel een klein beetje meer reclame maken voor die vrijwillige UWV-verzekering ons stelsel kan opleveren. Want dat ondernemers tot op heden alleen worden gestuurd richting arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die beter zijn dan die van werknemers, kan in een sociaal land als het onze toch niet de bedoeling zijn?

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]