Een jaar of vier geleden besloot CDA-minister Joop Wijn de voorlichting aan startende ondernemers en stimulering van het regionale bedrijfsleven als wettelijke taak onder te brengen bij de Kamers van Koophandel. Met ons geld.

Een collega-ondernemer en ik konden dat niet geloven en benaderden de pers. Ik had een interview met de best bezochte ondernemerswebsite van dat moment. Zij dikten mijn verhaal wat aan (zonder mijn toestemming) en plaatsten het op hun website. Het artikel ging vooral in op het feit dat ik niet kon geloven dat men wettelijk wilde regelen dat alleen ondernemers de startersvoorlichting moeten betalen.

Want hoewel ik vond en vind dat de KvK’s deels uitstekend werk doen, klopt de financieringswijze mijns inziens voor geen meter. Ondernemers laten betalen voor voorlichting geven aan hun toekomstige concurrenten, klopt niet. Zeker als je weet dat minimaal driekwart van de tijd dat de KvK’s daarmee bezig zijn (van ons geld), wordt besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op zich prima werk, maar dan wel graag op kosten van UWV, gemeenten of de hele maatschappij.

Daarnaast zijn veel ondernemers lid van regionale ondernemersverenigingen die voor hun specifieke belangen opkomen. Waarom moeten zij verplicht ook (stevig) betalen voor een algemene regionale club die nooit de belangen van al die specifieke clubs kan combineren?

De bezoekers van de ondernemerssite reageerden massaal op het artikel. Dat ondernemers baalden van de verplichte afdracht aan de KvK’s, werd overduidelijk. In weinig vriendelijke bewoordingen werd in enkele dagen een enorme emmer frustraties over de KvK’s geleegd. Onder een interview met mij. Niet geheel verwonderlijk – werd ik op het matje geroepen. Of ik op het KvK-hoofdkantoor bij een van de directeuren wilde komen lunchen. Tuurlijk.

Tijdens die lunch (en in de maanden daarna) leerde ik dat niemand zo veel moeite heeft met de gedwongen winkelnering van de KvK, als de mensen die daar werken. Zij willen graag worden beoordeeld op de kwaliteit van hun werk. Niet op een van bovenaf opgelegde financieringsstructuur waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn.

Nu is – na meer dan tien jaar voorbereiding – het ministerie dat toezicht houdt op de KvK’s eindelijk zover dat de huidige CDA-minister kon aankondigen dat de verplichte ondernemersbijdrage wordt afgeschaft. Voortaan betaalt iedereen mee aan de KvK’s. Een wonder. En wat denk je. Gaat de oppositie een beetje liggen emmeren.

Oppositiepartijen die straks bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer kritische vragen gaan stellen, luisteren te weinig naar hun eigen ondernemersachterban. Als er ooit een wetsvoorstel is geweest dat wat ondernemend Nederland betreft 150 voorstemmers verdient, is het dit.

 

 

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]