Ondernemers hebben een broertje dood aan tijdrovende karweitjes die we van de een of andere (semi) overheidsinstantie moeten doen en die ons geen eurocent meer omzet opleveren. Zoals gegevens aanleveren die wij zelf buitengewoon oninteressant vinden. Maar die de overheid helaas wel interessant vindt.

Zo ontving ik een paar maanden geleden een brief van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het was een oproep mee te werken aan de jaarstatistiek uitgeverijen. Dat kon door op de CBS-website een formulier in te vullen. Bij mijn eerste sitebezoek lukte dat niet en ik nam me voor het later nog eens te proberen. Een maand later kwam er een herinneringsbrief. Ook nu lukte het niet. Ik besloot het CBS te bellen, maar kreeg geen gehoor. Toen weer een maand later de brief kwam dat ik toch echt verplicht was mee te werken, lukte het nog steeds niet. Telefonisch contact was nu toch echt nodig.

Na enkele pogingen trof ik een uitermate vriendelijke mevrouw. Toen ik vertelde dat inloggen maar niet wilde lukken, vroeg ze direct of ik een Apple computer heb. ‘Gelukkig wel’, was mijn antwoord. ‘Tja, dan werkt het niet’, het hare. ‘Nog niet.’ Ik was overduidelijk niet de eerste Apple-gebruiker die belde. Ze bood meteen aan twee maanden uitstel voor me te regelen en te zorgen dat ik een papieren formulier zou ontvangen. Ze zei vervolgens dat ze wisten dat het een vrij moeilijk formulier is, maar dat ik maar moest proberen het zo goed mogelijk in te vullen. Dan was het in orde.

Toen het formulier afgelopen week kwam snapte ik wat de CBS-mevrouw bedoelde. Het formulier was duidelijk bedoeld voor hele grote uitgeverijen. Ze vroegen om een nogal uitgebreide uitsplitsing van omzet en kosten die pas interessant wordt bij miljoenen omzetten. Dat bleek ook uit het aantal vakjes voor de in te vullen getallen. De meest serieuze kostenposten van een kleine uitgeverij – die van de drukker en de (winkel)distributie – komen op het formulier niet voor.

Ik heb mijn best gedaan, maar betwijfel of mijn formulier meehelpt aan de totstandkoming van betrouwbare CBS-cijfers over een branche in verandering. En dat terwijl juist uit de bestanden van het CBS blijkt dat het aantal grote bedrijven in Nederland al jaren terugloopt. De enige dat een totale krimp tegenhoudt is de groei van het aantal solo-ondernemers. Maar wij nieuwe generatie ondernemers doen het anders. Bijvoorbeeld door Applecomputers te kiezen die minder technische ondersteuning vergen dan de traditionele Windowsmachines. En door samen te werken in netwerken in plaats van personeel in dienst te nemen.

Het is hoog tijd dat (semi)overheden zich gaan verdiepen in de nieuwe generatie ondernemers én hun karweitjes en formulieren daarop afstemmen. Want zolang die niet aansluiten, vraag ik me af of ze überhaupt nog nut hebben.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]