Morgen mogen we weer aangeven wie wij het meest geschikt achten om de directie van de BV Nederland voor de komende jaren samen te stellen. Nog nooit in onze geschiedenis mochten zo veel ondernemers daarover mee beslissen. Zonder dat de meesten van ons het in de gaten hadden is het aantal ondernemers in Nederland namelijk in 2009 de magische grens van één miljoen gepasseerd.

Gelukkig is dat in politiek Den Haag wel opgevallen. Door de stormachtige groei van het aantal solo-ondernemers hebben bijna alle partijen na decennia van desinteresse nu volop aandacht voor kleine ondernemers. Of we daar bij het maken van onze keuze wat aan hebben is de vraag.

Zo’n beetje alle grote en middelgrote partijen vinden ondernemers belangrijk voor de dynamiek, de flexibiliteit en zelfs het innovatievermogen van de economie. De partijen vinden ook bijna allemaal dat het startende ondernemers makkelijker moet worden gemaakt en dat de wet- en regelgeving voor kleine ondernemers moeten worden verbeterd.

Uit de programma’s blijkt verder dat de partijen zich collectief zorgen maken over onze oude dag. De meesten schrijven dat er mogelijkheden moeten komen dat ondernemers toegang krijgen tot (bedrijfs)pensioenfondsen. Waar in het verleden nog wel eens het woord verplichte pensioenverzekering voorbij kwam, lijkt nu eensgezindheid troef. En het begint bijna saai te worden, want de (grote) partijen willen allemaal dat de aanbestedingsregels worden versoepeld zodat meer kleine ondernemers in aanmerking komen voor overheidsopdrachten.

Al met al bieden deze verkiezingen ons kleine ondernemers dus uitstekende perspectieven. De nieuwe coalitie komt er ongetwijfeld uit met betrekking tot bovenstaande zaken. Valt er dan morgen helemaal niets te kiezen voor ondernemers? Jawel hoor. Er blijft één onderwerp waarover men het echt niet eens is. Een linkse minderheid wil dat er voor ondernemers een verplichte collectieve verzekering komt voor arbeidsongeschiktheid. De middenpartijen vinden dat we betere toegang moeten krijgen tot bestaande verzekeringen. En rechts schrijft dat er op dat front helemaal niks moet worden veranderd. Als zo’n verzekering er na deze verkiezingen komt, is de kans dat die verplicht wordt in dit coalitieland dus nihil.

Wie het nieuwe management team gaan vormen van onze gezamenlijke BV Nederland maakt voor ons ondernemers dus weinig tot niets uit. Voordat we ondernemer, werknemer, uitkeringsgerechtigde of wat dan ook zijn, zijn we allemaal eerst mens. Dus moeten we gewoon (weer) kijken naar andere zaken die we belangrijk vinden.

Stemmen is na de politieke ontdekking van ons ondernemers misschien wel leuker geworden, maar niet makkelijker.

[twitter style=”vertical” float=”left” lang=”nl”]  [linkedin_share style=”top” float=”left”]  [fblike style=”box_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”verdana” locale=”nl_NL”]